Jednym z naszych celów jest stworzenie wizerunku przedsiębiorstwa nowoczesnego pod względem technologicznym zapewniającego tworzenie profesjonalnych i niekonwencjonalnych produktów. Dlatego też  wszystkie nasze działania w sferze produkcji zmierzają w kierunku zapewnienia jak najlepszej jakości przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej wydajności. Możliwe jest to między innymi dzięki użyciu w procesie produkcji nowoczesnych i zautomatyzowanych maszyn. Poprzez krótką charakterystykę poszczególnych etapów produkcji,  chcielibyśmy Państwu przedstawić nasze możliwości techniczne.

I. ETAP CIĘCIA i OBRÓBKI PROFILI

 

Cięcie profili

 

Profile PVC tniemy przy pomocy nowoczesnego centrum tnącego CAT 500 zapewniającego wysoką wydajność i dokładność cięcia. Proces ten jest całkowicie zautomatyzowany. Dostarczone na stanowisko tnące profile, są układane na stole podającym, który automatycznie sam pobiera je do strefy przecinania, skąd po wykonaniu operacji cięcia są one z niej odprowadzane. Następnie są zaopatrywane w naklejkę z kodem kreskowym niezbędnym do dalszej identyfikacji poszczególnych elementów i zawierającym informacje jakie mają być na nich wykonywane dalsze czynności obróbcze.

 

Obróbka profili

 

Przycięte na wymiar profile trafiają do w pełni zautomatyzowanego centrum obróbczego MULTIFAB 3000. Maszyna ta posiada automatyczny stół załadowczy, na którym operator umieszcza profile, skąd są automatycznie pobierane za pomocą chwytaka i wprowadzane do części obróbczej, gdzie na podstawie informacji odczytanych z kodu kreskowego wykonywane są wszystkie otwory technologiczne (rowki odwadniające i odpowietrzające, otwory pod klamki, zawiasy i słupek, znaczniki pod zaczepy itd. ). Po wykonaniu danych obróbek, chwytak odkłada elementy na stół odbiorczy, skąd mogą zostać pobrane przez operatora.

 

Wzmacnianie profili

 

Tak przygotowane elementy okien wyposażane są w stalowe, ocynkowane wzmocnienia gwarantujące sztywność konstrukcji okna. Są one cięte przy pomocy piły taśmowej do cięcia stali, a następnie montowane przy pomocy automatycznej wkrętarki. Umieszczony na stole maszyny profil wraz ze wzmocnieniem jest mocowany przy pomocy wkrętów, które są – jak sama nazwa wskazuje – automatycznie wkręcane.

II. ETAP ZGRZEWANIA I CZYSZCZENIA NAROŻY

 

Zgrzewanie profili

 

W kolejnym etapie odbywa się zgrzewanie ram i skrzydeł. Ten najistotniejszy element procesu produkcji okien PVC odbywa się przy pomocy zgrzewarek i polega na łączeniu ze sobą profili będących w stanie plastycznym poprzez dociskanie ich do siebie. Maszyny te posiadają możliwość niezależnego ustawienia wielu parametrów typu: temperatura zgrzewania, czas nagrzewania, nacisk na profile. Odpowiednie ustawienie tych wszystkich parametrów zapewnia utrzymanie stałej jakości zgrzewania.

 

Wzmacnianie profili

 

Po zgrzaniu następuje proces oczyszczania narożników z nadlewek zgrzewnych za pomocą oczyszczarki. Stosowana przez nas oczyszczarka typu CNC wyposażona jest w agregaty umożliwiające kompleksową obróbkę zewnętrzną i wewnętrzną profili PVC. Dzięki automatycznemu zespołowi podawania ramy/skrzydła, po włożeniu naroża, następuje samoczynne rozpoczęcie cyklu pracy i automatyczne rozpoznanie rodzaju profili. Maszyna ta posiada również możliwość pozycjonowania i korekty ustawiania narzędzi w osiach X i Y dla poszczególnych profili oraz nadzoru pracy i identyfikacji usterek na ekranie monitora.

III. MONTAŻ

 

Okuwanie i składanie

 

W dalszej kolejności ramy i skrzydła zostają wyposażone w okucia obwiedniowe. Okuwanie odbywa się na specjalistycznych stołach wyposażonych, w zależności od ich rodzaju, w hydraulicznie podnoszone blaty, jednostkę śrubowania lub hydropneumatyczną przecinarkę do okuć.

Następna operacja polega na kompletowaniu ze sobą ram i skrzydeł okiennych, ułatwia to prasa do wstępnego ich montażu.

 

Szklenie i kalibracja

 

Operacje te realizowane są w prasie do kontroli i szklenia okien. Unieruchomione w prasie okna są szklone pakietami szyb zespolonych, które- po odpowiednim ułożeniu na mostkach szkleniowych i zaklinowaniu – zamykane są listwami przyciętymi na specjalnej pile do cięcia listew przyszybowych. Tak przygotowane okna poddawane są ostatecznej regulacji i kontroli jakościowej, po czym trafiają do magazynu, a następnie do klienta.

Wszystkie maszyny pokazane na zdjęciach są elementami wyposażenia BFO.