Polityka jakości

Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna, aby realizować wizję przedsiębiorstwa nowoczesnego i jednocześnie konkurencyjnego przyjęła następującą politykę jakości:


Aby zapewnić sobie pozycję lidera w dostarczaniu nowoczesnych i profesjonalnych rozwiązań produktów musimy oferować najwyższej jakości stolarkę PVC w sposób zapewniający satysfakcję Klienta, w myśl zasady, że poziom jakości wyznacza poziom zadowolenia klienta.

Powyższą politykę jakości realizujemy poprzez:

  • zapewnienie klientom fachowej informacji związanej z funkcjonalną i techniczną konfiguracją oferowanych produktów
  • identyfikację aktualnych i przewidywanych potrzeb Klientów
  • wprowadzanie do produkcji i sprzedaży – asortymentów odzwierciedlających wymagania i oczekiwania Klientów
  • zamawianie materiałów i usług u kwalifikowanych dostawców
  • współpracę z dostawcami w zakresie stałego podnoszenia jakości dostarczanych produktów
  • terminowe realizowanie umów
  • analizowanie kosztów i cen w celu ich optymalizacji oraz dostosowania do rynku
  • promowanie swoich produktów i ciągłe rozszerzanie działań marketingowych
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników, dzięki zapewnieniu systemu szkoleń
  • angażowanie się wszystkich pracowników w proces doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie
  • stworzenie Systemu Zarządzania Jakością Produkcji, który umożliwia wytwarzanie produktów o najwyższym poziomie jakości. Spełnienie tych warunków zapewnia nam system Zakładowej Kontrolo Produkcji, który w sposób niezwykle precyzyjny określa wymagania i działania niezbędne do realizowania zadań jakościowych.
  • spełnianie na każdym etapie produkcji wymagań systemowych oraz europejskiej normy PN-EN 14351-1 dotyczącej właściwości okien.
  • spełnianie wymagań prawnych odnoszących się do produkowanych wyrobów i samego przedsiębiorstwa.

 

Nasza Polityka Jakości stanowi deklarację Kierownictwa do zwiększenia starań, na wszystkich płaszczyznach działalności, zmierzających do doskonalenia systemu organizacyjnego oraz jakości oferowanych wyrobów.

Poland