Instalacje okien

Instalacje okien

Montaż okien i drzwi według standardów RAL

Wytyczne przy montażu okien i drzwi w kolorach RAL opisuje profesjonalny przewodnik stworzony przez Stowarzyszenie Jakości Assurance RAL we współpracy z IFT Rosenheim. Jest uważany za podstawowe opracowanie w tej branży.

Znak jakości RAL / Instalacja systemów okiennych

Od czerwca 2010 roku firmy zajmujące się wyłącznie montażem okien mogą ubiegać się o Znak Jakości RAL. Firmy, posiadające taki znak wyróżniają się wyszkolonymi monterami oraz dają gwarancję prawidłowego montażu okien zgodnie z przyjętymi normami. Są także objęte programem szkoleń i systemem kontroli instytutu IFT Rosenheim.

Montaż okien i drzwi według standardów ITB

W roku 2006 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie opracował i wydał drukiem dokument pod tytułem Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część B, zeszyt 6, „Montaż okien i drzwi balkonowych”, określany potocznie jako instrukcja 421 ITB. Od chwili wydania instrukcja była już dwukrotnie uzupełniana, a jej najnowsze wydanie pochodzi z lutego 2011 roku.

Poland