Recycling PVC

Recycling PVC

Recykling okien PVC odbywa się w następujący sposób:

1. Stare okna PVC. Stare okna i materiał PVC gromadzone są przez producentów i usługodawców we współpracy z Rewindo GmbH – firmą zajmującą się recyklingiem i przetwarzaniem na granulat.

2. Technika recyklingu. Stare okna są sortowane maszynowo i krojone w niszczarkach, a następnie przetwarzane do postaci granulatu. W końcowej fazie przetwarzania przechodzą przez różne procesy rozdzielania i oczyszczania, które zwiększają jakość recyklingu.

3. Materiał PVC może być poddawany recyklingowi siedem razy! Materiał PVC pochodzący ze starych okien może być poddany recyklingowi co najmniej siedem razy, bez istotnego wpływu na jakość lub jego odporność na warunki atmosferyczne.

Proces recyklingu profili z tworzyw sztucznych

Jako inicjator stowarzyszenia Rewindo GmbH, Inoutic jest aktywnie zaangażowany w promowanie recyklingu okien PVC i chce zwiększać udziały recyklingu w sektorze budowlanym oraz promować odpowiedzialne wykorzystanie PVC. Oprócz tego produkuje wyłącznie profile ze stabilizatorami bezołowiowymi.

Poland