Współczynnik przenikania ciepła_de

Współczynnik przenikania ciepła

Wartości współczynnika przenikania ciepła

Dla okien możemy wyróżnić trzy wartości U, są to:

> Uw (w = okno) – łączna wartość przenikania ciepła przez całe okno
> Ug (g = szyby) – wartość przenikania ciepła przez szybę
> Uf (f = rama) – wartość przenikania ciepła przez ramę okna

Uw określa współczynnik przenikania ciepła dla całego okna, na który wływa zarówno Ug, jak i Uf. Całkowita wartość Uw zależy również od liniowego współczynnika przenikania ciepła ψg (g = szyby) i rozmiaru okna.

Współczynnik przenikania ciepła dla szyby

Wartość U zależy od zastosowanego rodzaju gazu wypełniającego przestrzeń między szybami.

Typowe wartości U dla szyby izolowanych wynoszą:

2-szybowe szkło izolacyjne wypełnione argonem  24mm: 1,1 W/m2K
3-szybowe szkło izolacyjne wypełnione argonem 36mm: 0,7 W/m2K
3-szybowe szkło izolacyjne wypełnione argonem 44mm: 0,6 W/m2K
3-szybowe szkło izolacyjne wypełnione kryptonem 36mm: 0,5 W/m2K

Współczynnik przenikania ciepła dla ramy okiennej

Wartość Uf jest ustalana za pomocą pomiaru lub obliczeń (biorąc po uwagę m.in. szerokość profilu).

Liniowy współczynnik przenikania ciepła ψg

Wartość liniowego przenikania ciepła ψg zależy głównie do materiału użytego przy izolacji dystansów szyby. W chwili obecnej najbardziej popularnym materiałem jest aluminium, które cechuje się niskimi właściwościami termoizolacyjnymi. Przekładki o lepszej izolacyjności cieplnej określone jako „ciepła ramka“, wykonane są ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.

Dla porównania poniżej prezentujemy wartości ψ:

Aluminiowa ramka: ok. 0,08 W/mK
„Ciepła ramka“: ok. 0,04 W/mK

Współczynnik przenikania ciepła dla okna

Współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi Uw jest zwykle obliczany dla domyślnego rozmiaru okna 1,23m x 1,48m.

Ważne: W przypadku mniejszych rozmiarów okien osiągniemy gorszą wartość U. Duże okna osiągają lepsze wyniki dlatego, że duża powierzchnia szkła o dobrej izolacji termicznej osiaga lepszą wartość U, w stosunku do materiału ramy.

Wartość U obliczamy:

W celu określenia współczynnika przenikania ciepła stosuje się następujący wzór:


Ug = współczynnik przenikania ciepła przeszklenia
Uf = współczynnik przenikania ciepła ramy
ψg = liniowy współczynnik przenikania ciepła
Ag = powierzchnia szkła
Af = powierzchnia pod
Aw = Af + Ag
lg = obwód wewnętrznej krawędzi profilu ramy

Poland